Merila za sprejem v Alpine Pearls
Merila za sprejem v Alpine Pearls

Pot do naziva bisera.

Pregled kriterije.

Za uspešno uvrstitev v krog Alpine Pearls je obvezno izpolnjevanje naslednjih meril. Vsak biser zase določi instrumente notranje kontrole. Zunanja kontrola se izvaja z rednimi poročili o poteku izvajanja upravi in predstavitvami na skupščinah članic. Obstajajo tudi formalne kontrole s strani izbranega nadzornega organa.

Ločimo osnovna in ciljna merila. Naslednje osrednje točke zagotavljajo osnovno orientacijo pri vseh prizadevanjih Alpine Pearls:

 • Okolju prijazna mobilnost za dnevnih obiskovalcev in prebivalstva
 • Ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja
 • Varstvo in skrb za naravno okolje
 • Razvoj in varovanje ambienta dobrega počutja
 • Odgovorno in regionalno krožno gospodarstvo
EVTZ Alpine Pearls mbH

Splošna merila.

 • Skupnost je zavezana načelom trajnostnega delovanja.
 • Skupnost ima koncept mobilnosti, ki ga je sprejel občinski svet.
 • Na oddaljenosti do 200 m od nastanitvenih obratov (vsaj 80 % ležišč) ne sme biti prometnic (cesta do drugih ciljev, kot so kraji, izletne točke ipd.) s prometom več kot 2000 vozil na dan (letno povprečje). Če ima ta prometnica protihrupne zidove/stene v območju nastanitvenih obratov ali če ta cesta na teh območjih vodi skozi predor, ta zahteva glede oddaljenosti ne velja.
 • Skupnost ima območja z visoko kakovostjo bivanja za pešce, kjer ni osebnih avtomobilov z motorji z notranjim izgorevanjem. Sem spadajo cone za pešce, parki in lokalne sprehajalne površine.
 • Skupnosti, ki imajo gosto pozidano središče in so urbanega značaja, morajo imeti v središču velike površine z visoko kakovostjo bivanja z malo avtomobilskega prometa za pešce in kolesarje (npr. območja z umirjenim prometom, ulične kavarne ipd.). Poleg tega mora v središču obstajati območje brez avtomobilov s posebej visoko kakovostjo bivanja za pešce (brez osebnih avtomobilov z motorji z notranjim izgorevanjem). Vendar pa morajo biti nakladalne dejavnosti ob določenih urah omogočene.
 • Skupnost ima regionalno tipično, estetsko lokalno podobo z alpskim značajem. Ni industrijskih obratov in podjetij, ki škodujejo krajini z visokimi emisijami hrupa in škodljivih snovi.

Merila za okolju prijazno mobilnost.

 • Na področju funkcionalne mobilnosti skupnost zagotavlja mobilnost tistim gostom na dopustu, ki se pripeljejo z vlakom ali avtobusom ali na dopustu ne želijo uporabljati lastnega avtomobila. To zagotavljanje mobilnosti mora biti ponujeno tako, da
  • se goste ob prihodu pripelje z železniške ali avtobusne postaje v namestitveni objekt,
  • se gostje ob odhodu vrnejo na železniško ali avtobusno postajo,
  • lahko gostje dosežejo izletniške cilje in druge pomembne počitniške točke, kot so restavracije, nakupovalni objekti, lekarne, dogodki, infrastruktura (npr. gorske železnice, bazeni, izposojevalnice koles, izhodišča za pohode itd.).
 • Ponudba mobilnosti mora biti ponujena dnevno, in sicer prilagojena turističnim potrebam in sezoni, ter jo je mogoče izvesti z naslednjim:
  • avtobusom ali vlakom,
  • lokalnim avtobusnim sistemom,
  • klicnim avtobusnim sistemom,
  • kočijami s konjsko vprego,
  • žičnicami/vlečnicami.
 • Ponudbo mobilnosti je treba vključiti v počitniško ponudbo za goste, ki potujejo z vlakom ali avtobusom.
 • Mobilnost je treba ponuditi z vozili, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike (EU direktive) glede vrednosti izpušnih plinov.
 • Prevoz prtljage je treba zagotoviti ob prihodu in odhodu.
 • Za biser mora biti značilna izredno visoka stopnja svetovalne usposobljenosti o ponudbi mobilnosti v regiji in skupnosti, kar ga izrazito loči od ostalih turističnih lokacij.
 • Tako po ponudbi mobilnosti za prihod in odhod kot tudi po ponudbi mobilnosti v regiji mora biti gostom omogočeno poizvedovanje v elektronskem voznem redu.
 • Alpine Pearls lahko gostijo le nastanitveni obrati, ki izpolnjujejo predpisane kriterije za gostitelje.
 • Zaposleni v turistični organizaciji in obratih, ki ponujajo ponudbo Alpine Pearls, se enkrat letno preverjeno izobražujejo s strani bisera o vsebini in filozofiji Alpine Pearls.
 • Biser na lokaciji zagotavlja informacije o ponudbi mobilnosti prek:
  • pisnega informativnega gradiva
  • informacij v vseh komunikacijskih medijih (brošure, spletna stran ipd.) turistične organizacije
  • splošnih informacij pri odgovarjanju na povpraševanje gostov in rezervacije s strani turistične organizacije in ponudnikov nastanitev, ki ponujajo izdelek »Alpine Pearls«.
 • Biser se vzdrži aktivnega oglaševanja letalskih potovanj do razdalje 500 km. Za letalska potovanja, daljša od 2000 km, se aktivno oglašuje minimalno bivanje sedem dni.

Mobilnost dnevnih gostov, prebivalcev in zabavna mobilnost.

Da bi bila mobilnost dnevnih obiskovalcev čim mehkejša, biser preverljivo oglašuje uporabo javnih prevoznih sredstev za dnevne obiskovalce (vlak in/ali avtobus). Biser se tudi predano ukvarja z odnosi z javnostmi za mobilnost prebivalcev, da bi prebivalce spodbudil k uporabi javnega prevoza (vlak in/ali avtobus). Še posebej pomembno je, da je v turistični ponudbi bisera na voljo le okolju prijazna zabavna mobilnost.

Osrednja ekipa bisera.

Osrednja ekipa bisera nadzoruje vse aktivnosti biserov. Osrednjo ekipo sestavljajo predstavniki Alpine Pearls ter po en predstavnik občine, turistične organizacije, gostitelja in drugih strateško pomembnih partnerjev. Sestanek osrednje ekipe poteka v biserih vsaj enkrat na četrtletje.

Trener bisera.

Vsaka osrednja ekipa bisera zaposluje enega sodelavca za najmanj 20 ur tedensko (možni so fleksibilni modeli), ki je odgovoren za operativno izvajanje aktivnosti bisera. K tem nalogam spadajo kontrola bisera, akcijski načrt bisera, sodelovanje s ponudniki turističnih storitev in partnerji, dogodki bisera in odnosi bisera z javnostmi. Predstavnik oz. predstavnica bisera se mora enkrat letno udeležiti Akademije Alpine Pearl].

Prispevki članov.

Enkratna vstopnina skupnost/destinacija: 10.000 €

Prispevki članov 2023
Posamezne skupnosti: 12.990 €
Destinacije/počitniške regije z do 500.000 prenočitvami na leto: 19.485 €
Destinacije/počitniške regije s 500.001 do 1.000.000 prenočitvami na leto: 23.382 €
Destinacije/počitniške regije z 1.000.001 prenočitvijo/leto: 25.980 €

Prispevki članov 2024
Posamezne skupnosti: 13.250 €
Destinacije/počitniške regije z do 500.000 prenočitvami na leto: 19.485 €
Destinacije/počitniške regije s 500.001 do 1.000.000 prenočitvami na leto: 23.850 €
Destinacije/počitniške regije z 1.000.001 prenočitvijo/leto: 26.500 €

EVTZ Alpine Pearls mbH
State of natural calamity following the flooding events of 29 and 30 June 2024
Activation of a bank account to collect funds

Please note that as of Friday 5 July, a bank account has been opened for donations to help the people of Cogne affected by the floods on 30 June, details of which are given below.

Thank you for your solidarity.

Municipality of Cogne Flood 2024
Banc: Banca BCC Valdostana
Reason: Offerta pro alluvione Cogne 2024 (Donation for the 2024 flood)
IBAN: IT93R0858731590000000003810
BIC: CCRTIT2TVAL