Reactive Youth

EVTZ Alpine Pearls mbH

Reactive Youth

Namen EU projekta »Reactive Youth« je spodbujati pripadnost mladih prostoru, jih vključevati v razvoj z namenom ohranjanja obstoječih vrednot in posebnosti skozi generacije. Zato se je ta projekt izkazal za še posebej pomembnega za aktivno podporo razvoju in izvajanju skupnega načrta. Projekt bo trajal 26 mesecev s proračunom v višini 44.894 EUR.

V okviru projekta Erasmus »Reactive Youth« se razvijajo ukrepi, s pomočjo katerih se mladi vežejo na domači kraj. Tobias Vieider se je za Alpine Pearls udeležil uvodnega dogodka v Španiji. Z vlakom, letalom in avtobusom je odpotoval v Arenas de San Pedro v Španiji, majhno mesto približno 2,5 ure vožnje od Madrida. V dveh dneh so potekala različna srečanja in delavnice za razvoj projekta. Pri tem je pogovor tekel o nalogah, izzivih in priložnostih. Izmenjava med partnerji je bila živahna in vzpostavljeni so bili novi stiki med sodelujočimi organizacijami iz Španije, Portugalske, Italije, Grčije, Slovenije in Avstrije.

Reactive Youth
Reactive Youth
Reactive Youth
Reactive Youth
Reactive Youth