Central Mountains

EVTZ Alpine Pearls mbH

Central Mountains

EU projekt »Central Mountains« si je zadal cilj premagovanja meja. Ukvarja se z izzivom vzpostavitve stalnega in trajnostnega sodelovanja v gorskih območjih Srednje Evrope, ki zaradi izboljšanih struktur upravljanja deluje čezmejno. Projekt traja 36 mesecev, EZTS razpolaga s proračunom v višini 209.740 EUR.

Za Alpine Pearls je poudarek na akcijskih načrtih biserov, ki se razvijajo na delavnicah in obiskih na kraju samem. Ti načrti so osnova za opredelitev strategije in za izvedbo prednostnih projektov. V transnacionalnem projektu sodelujejo regije osi Alpe-Karpati. Gre predvsem za razvoj inovativnih modelov upravljanja, ki služijo trajnostnemu razvoju gorskih območij in spodbujajo ploden dialog s pristojnimi organi.