Beyond Snow

EVTZ Alpine Pearls mbH

Beyond Snow

Projekt Interreg »Beyond Snow« se vrti okoli prihodnosti zimskega turizma in članic Alpine Pearls Hinterstoder je vključena kot pilotna skupnost. Na podlagi pilotnih projektov naj bi se razvile strategije in procesi, katerih cilj je zmanjšati odvisnost zimskih turističnih destinacij od snega ter ublažiti s podnebjem povezane ekološke in socialno-ekonomske učinke.

Zimska sezona 2022/23 je bila napoved, kaj zimski turizem čaka v prihodnjih letih. Zaradi napredovanja podnebnih sprememb sneg v Alpah ne bo več zagotovljen. Namesto tega je zdaj čas za razvoj strategij proti pomanjkanju snega.

Namen projekta »Beyond Snow« je razviti ukrepe in strategije za izboljšanje odpornosti alpskih turističnih destinacij in skupnosti, ki so odvisne od zimskega turizma. Projekt bo trajal 36 mesecev, proračun EZTS znaša 190.675 EUR.

Beyond Snow
Beyond Snow
Beyond Snow
Beyond Snow
Beyond Snow
Beyond Snow